Maandag 17 februari 2014 kwamen de fokwaarden van de beste KWPN merries in de fokrichtingen dressuur en springen van de beste merries online. 

Bij fokwaarden wordt de genetische aanleg van een individueel paard vergeleken met de gemiddelde genetische aanleg van alle KWPN-paarden. Daardoor kan in één oogopslag worden gezien welke positie een paard inneemt in de populatie. Dat gemiddelde van de gehele populatie wordt jaarlijks op 100 gesteld. Dat gebeurt voor ieder kenmerk zo. Voor het hoofdkenmerk sport geldt dat tweederde van alle paarden zich tussen de 80 en 120 punten bevindt (de spreiding bedraagt voor deze kenmerken 20 punten). Een fokwaarde boven 120 mag dus bovengemiddeld genoemd worden. Voor de exterieur-, bewegings- en gezondheidskenmerken is een spreiding van 4 punten aangelegd. Een paard met een exterieurfokwaarde lager dan 96 of hoger dan 104 wijkt dus met zijn genetische aanleg duidelijk af van het gemiddelde in de populatie.

In de Top 200 met minimaal 5 nakomelingen in de dressuursport:

Onze keur, pref, prest merrie Corieta (Nabuur x Pastrocio) staat hoog in de lijst met wel 11 nakomelingen in de sport en een dressuurindex van 142!

Ook onze elite, pref, prest merrie Heorieta (Caritas x Nabuur) staat in de lijst met 9 nakomelingen in de sport en een dressuurindex van 141!

In de Top 200 merries met uitsluitend nakomelingen in de dressuursport op keuringen en aanlegtesten:

De door ons gefokte elite merrie Wieta Corieta Texel met 3 nakomelingen en dressuurindex 169.

In de Top 200 merries zonder nakomelingen in de dressuursport, keuring of aanlegtesten:

De elite merrie Arieta Texel (Jazz x Goodtimes) met een dressuurindex van 168,

De keurmerrie Evarieta Texel (Jazz x Caritas) met een dressuurindex van 171,

De keurmerrie Fyorieta Texel (Jazz x Caritas) met een dressuurindex van 175.