Afgelopen zaterdag, 26 juli 2014, was de Centrale Keuring in Midden Beemster waar we met Gieta Corieta Texel (United x elite Ferro x keur pref sport Ladalco) & Gyorieta Texel (Ziësto x elite pref sport Goodtimes x elite pref sport Ladalco) vertegenwoordigd waren.

Gieta Corieta Texel is voorlopig elite verklaard!

Helaas moest Gyorieta Texel de baan uit, met de opmerking dat ze onregelmatig liep. Thuis hebben we dit goed nagekeken en gelukkig was er niets te zien.

Op deze dag is Wim nog gehuldigd voor een prestatie merrie in 2013, namelijk Silithyia Texel (Democraat x Joost)!